دروس دکتر ساسان توسلی پیرامون تثلیث

 پخش مستقیم(آنلاین)

دروس بسیار مفید کشیش ساسان توسلی ، دکتر اسلام شناسی در 10 بخش.
هر بخش تقریبا 50 دقیقه
از دانشکده ی الهیات مسیحی 222
برای لود شدن ویدیو ها اندکی صبر کنید

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم